Kur Korumalı Mevduatlarda BSMV sıfırlandı

27 Mart 2022     Sirkü 1636

Gider Vergileri Kanunun 33’üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinde değişiklik yapılmasına ilişkin 5349 Sayılı Cumhurbaşkanı kararı 23.03.2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Söz konusu karar ile 28/08/1998 tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir;

“(7) 14/01/1970 tarihli ve 1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunun 4’üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (I) numaralı bendinin (g) alt bendi hükmüne istinaden Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında açılan Türk Lirası hesapların vade sonu hesap bakiyesi kullanılmak suretiyle hesap sahiplerine ilgili banka tarafından yapılan kambiyo satışları,”

Buna göre, TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında açılan TL hesapların vade sonu hesap bakiyesi kullanılmak suretiyle hesap sahiplerine yapılacak kambiyo satışlarında BSMV sıfır olarak uygulanacaktır.

————————-

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur