Bizi tanıyın

Vizyonumuz

Müşterilerimize en yüksek kalitede hizmet sunarak, finansal açıdan sürdürülebilir işletmeler oluşturmalarına yardımcı oluyoruz. Aynı zamanda, müşterilerinin yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerine ve vergi avantajlarından yararlanmalarına yardımcı olarak, finansal başarılarını artırmaya yönelik stratejiler oluşturmak için çalışıyoruz. Bizler, işletmenizin finansal performanslarını analiz ederek, sizlerin finansal açıdan doğru kararlar almanıza yardımcı oluruz.

Ömer KALIN

Hizmet sunumumuz “ben”li değil, “biz”li dir.

Yapıcı

Finansal kayıtlarınızı düzenli bir şekilde tutulması ve finansal tabloların hazırlanması yoluyla işletmenizin finansal durumunun doğru bir şekilde yansıtıyoruz. Bu da işletmenizin güvenilirlik kazanmasına, yatırımcıların ve kredi verenlerin ilgisini çekmesine yardımcı olur. Ayrıca, işletmenin finansal verilerinin yorumlanması ve analiz edilmesiyle, işletme yöneticilerine gelecekteki iş stratejilerini belirlemede rehberlik ediyoruz.

İlkeli ve Çözümleyici

Finansal kayıtlarınızı doğru ve tarafsız bir şekilde tutulmasını ve işletmenizin mali durumunun objektif bir şekilde yansıtılmasını sağlıyoruz. Böylece işletmenin finansal durumu hakkında güvenilir ve doğru bilgi sağlanır. Finansal verilerin analiz edilmesi ve yorumlanmasını sağlıyoruz. Bu sayede işletme yöneticileri, gelecekteki stratejilerini belirlemede ve finansal riskleri minimize etmede yardımcı oluyoruz.

Etik

Mesleki etik kurallara uyan ve dürüst ve saygılı iletişim içerisinde sizin ve şirketinizin gizlilik haklarına saygı göstererek, İşlerinizde titiz ve özenli olmalarak, finansal kayıtların doğru ve zamanında tutulmasını sağlarız.

Eğitimli

Süreçleri iyi otomatize eden, belgeleri organize eden ve kolay erişilebilir hale getiren, planlayan personellerimiz ile muhasebe mesleğindeki gelişmeleri takip eden ve mesleki bilgi ve becerilerimizi güncel tutmak için sürekli eğitim alan bir ekibe sahibiz.

Misyonumuz

Vergi

Devletin, bireylerin ve işletmelerin gelirlerinden, harcamalarından veya varlıklarından aldığı zorunlu ödemelerinize yol gösterici oluyoruz.

Muhasebe

Muhasebe, işletmelerin mali kayıtlarını tutarak, gelirlerini, giderlerini ve varlıklarını izleyen, finansal verileri analiz ederek, raporluyoruz.

Finans

Finans, para yönetimi, yatırım, borçlanma, risk yönetimi ve finansal piyasaların analizi gibi konuları sizin için takip ediyoruz.

Kambiyo

Kambiyo, bir para biriminden başka bir para birimine ya da bir değerli evraktan başka bir değerli evraka değiştirme işlemidir. Genellikle, uluslararası ticarette ödeme işlemlerinde kullanılır ve ihracatçıların ithalatçılardan alacaklarını tahsil etmeleri için gerekli bir araçtır. Kambiyo işlemleri, spot işlemler ve vadeli işlemler şeklinde gerçekleştirilebilir ve döviz kurları üzerinden hesaplanır. Bu nedenle, döviz kuru dalgalanmaları gibi durumlardan etkilenmeden kambiyo işlemlerinizi takip ediyoruz.

Denetim, ( İç denetim, vergi denetimi)

İç denetim, bir kuruluşun faaliyetlerini objektif bir şekilde değerlendirerek, iş süreçlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak ve risk yönetimini sağlamak için tasarlanmış bağımsız bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. Vergi denetimi ise, bir işletmenin veya bireyin vergi beyannamelerinin doğruluğunu kontrol etmek için yapılan bağımsız bir incelemedir ve vergi yasalarına uygunluğu denetleyerek sizi ve şirketinizi koruyoruz.

Dış ticaret, ( İthalat, ihracat, gümrük)

Dış ticaret işlemleri, ithalat ve ihracat işlemleri ile bu işlemlere ilişkin gümrük işlemlerinin kaydedilmesi ve izlenmesi muhasebenin önemli bir alanını oluşturur. Bu işlemler, işletmenin cari hesaplarına yansıtılır ve finansal tablolarda gösterilir. Bizler, ithalat ve ihracat faturalarının doğru bir şekilde kaydedilmesini ve gümrük beyannamelerinin hazırlanmasını sağlarlarız. Ayrıca, döviz kuru dalgalanmaları nedeniyle oluşan kâr veya zararları da kaydederek işletmenizin finansal durumunu güncel tutarlarız. Bu nedenle, dış ticaret işlemlerinin doğru bir şekilde muhasebeleştirilmesi, işletmenin maliyetlerini ve karlılığını doğru bir şekilde değerlendirmesi için önemlidir.

Hukuk, ( Kamu ve özel hukuk) alanlarında

Muhasebe, finansal kayıtların tutulması, raporlanması ve yorumlanmasıdır. Kamu hukuku, kamu kurumlarının mali işlemlerinin kaydedilmesini ve raporlanmasını yönetirken, özel hukuk, bir işletmenin finansal işlemlerini ve kayıtlarını yönetir. Muhasebe, işletmenin finansal durumunu izlemesine ve kararlar almasına yardımcı olur.

Ayrıca Bu Alanlarla ilgili

Yasal uyuşmazlıklarda ve ihtilaflarda hertürlü danışmanlık ve müşavirlik hizmeti sunmaktır.