Vergi Uyuşmazlıkları

Vergi idaresi ile mükellefler arasında vergi yasalarının uygulamasında ki yorumlardan kaynaklanan ihtilaflar zaman zaman ortaya çıkabilmektedir. Bu gibi durumlarda vergi mevzuatına hakim olmak, mevzuatı iyi yorumlamak ve bu yorumu vergi idaresine kabul ettirmek önemlidir. Çözümü ise tam anlamıyla uzmanlık işidir.

Vergi uyuşmazlıkları ile ilgili olarak ;

  • Vergi incelemeleri esnasında ve sonrasında ilgili vergi müfettişlerine  bilgi vermek, açıklamalar yapmak, görüşmek ve yapılacak toplantılara iştirak etmek, inceleme tutanaklarını gözden geçirmek, bilgi belge ve dökümleri hazırlamak.
  • Tarhiyat öncesi ve/veya sonrası uzlaşma komisyonlarına başvurularda bulunmak, komisyon toplantılarına katılmak,
  • Vergi yargı organlarına yapılacak başvuruları hazırlamak.
  • Uzlaşma veya dava açma kararının alınabilmesine yardımcı olacak teknik değerlendirme raporu hazırlamak.