Yönetim Danışmanlığı

Firmaların değişen ihtiyaçları karşısında, rekabet ettikleri pazarda onları ileriye götürecek, vizyon ve hedeflerine ulaştıracak stratejilerin oluşturulmasında, stratejilerin uygulamaya geçirilmesine ve teknoloji ile desteklenmesinde danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Şirketlerde en üst kademeden başlayarak en alt kademeye kadar birim, bölüm ve kişi bazında belirlenmiş hedeflere yönelik çalışmalar yapılması , şirketteki tüm kademelerin kendi üzerlerine düşen sorumlulukların ve yetkilerinin birlikte kullanabilecekleri şirket kültürünün oluşturulması konusunda yardım ve danışmanlık yapmaktır.

  • Uygulanabilir  proje çözümleri üretmek
  • Çözümleri verilere ve gerçeklere dayanarak sunmak
  • Firmaların ekiplerini de eğiterek projelerin kurum içinde sürdürülebilir bir operasyona dönüşmesini sağlamak
  • Firmaların ihtiyaçlarını doğru bir şekilde tespit ederek işletme, teknoloji, insan kaynakları dönüşümlerinde etkin çözümler sunmak ve onları bu dönüşüm süresince destekleyerek yol göstermek
  • Yenilikçi alternatifler ve çözümler sunmak
  • Vergi idaresinin, SGK ve diğer kamu kurumlarının  yapacağı denetimlerde hazır bulunmak
  • Şirketin muhasebe sisteminin revizyonu ve kurulması
  • Şirketin bütçe sisteminin hazırlaması
  • Şirket yapılanması
  • Serbest bölge mevzuatı