Muhasebe Sistemi ve Teknik Destek

Müşavirlik Hizmetlerini sunarken temel yaklaşımımız, fark gözetmeksizin tüm müşterileri ile işbirliği içinde ve aidiyet duygusu ile onların ihtiyaçlarını göz önünde tutarak, esnek ve uyumlu bir yapı ile ihtiyaçlarını karşılamak ve buna göre hareket ederek hizmet vermektir.

Şirketlerin muhasebe, bordro, raporlama, Ticaret Sicil işlemleri, sistem desteği ve benzeri konularda hizmet vermek.

  • Şirket yasal defter kayıtlarının ve mali tabloların Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri ve mali mevzuata uygunluğu açısından düzenleni ve denetimini yapmak.
  • Şirket muhasebe kayıtlarına dayanak teşkil eden belgelerin mali mevzuata uygunluğunun denetimini yapmak.
  • Tüm  beyanname, bildirge ve tabloların denetimi ve hazırlanmasını sağlamak.
  • Holding, şirket veya iştiraklerinin mali yapılarının incelenerek reorganizasyonu çalışmalarının yapılması.
  • Ltd. ve A.Ş Kuruluş işlemleri , birleşme , devir, tasfiye işlemlerinin planlanması
  • Yeni kurulacak şirketlerin mali yapı ve muhasebe sistemlerinin kurulması.
  • Maliyet hesaplarının denetimi.
  • Yıl sonu envanter işlemlerinin denetimi.
  • Yıl sonu faaliyet raporlarının hazırlanması.
  • Bordro ve personel yönetimi ile ilgili olarak destek sağlamak.