Kurumsal Finansman

Şirketlerin devir ve satış, sermaye artırımı, yeniden değerleme vb işlemlerde finansal riskleri analiz etmek.

  • Şirketin mevcut durumunun, konumunun ve geleceğinin araştırılması ve anlaşılması
  • Şirketlerin birleşme, devir, bölünme işlemlerinde vergi planlamasını yapmak.
  • Finansal riskleri ortadan kaldırmaya yönelik risk faktörleri denetimi yapmak.
  • Kayıtlara ve tablolara finansal riskleri analiz etmek.
  • Bütçeleme sistemi kurmak.
  • Şirket bölünme, birleşme ve devir alma İşlemlerinde danışmanlık hizmetleri vermek.
  • Şirketlerde faaliyet verimliliğin artışının sağlanması.
  • Tam ve Kısmi Bölünme ve Nev’i Değişikli  Konularında Danışmanlık hizmeti vermek.