Yeminli Mali Müşavirlik ve Tasdik İşleri

Türk vergi mevzuatına göre, mükelleflerin beyannameleri ve diğer vergisel başvuruları denetlenmek zorundadır. Bu denetim “tam tasdik” olarak adlandırılır.

Şirketimiz aşağıdak tasdik hizmetlerini vermektedir;

 • Tam Tasdik Hizmetleri
 • Yıllık Kurumlar ve Gelir Vergisi Beyannameleri ve bunlara ekli mali tablolar ve bildirimler
 • Dahilde İşleme İzin Belgesine göre yapılan KDV tecil- terkin işlemleri tasdiki
 • Serbest Bölge Faaliyet Tasdiki
 • Türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumunca yapılan Ar-Ge yardımları destekleme işlemleri tasdiki
 • Transfer Fiyatlandırması
 • Yatırım teşvik indirimleri
 • ÖTV Üretim Tecil-Terkin Raporu
 • Kurumlar vergisinden muafiyet
 • KDV İade ve Mahsup İşlemleri Tasdiki
 • Yeniden değerleme
 • Sermaye artırımında ödenmiş sermaye işlemleri
 • Öz kaynak ile sermaye artırımı