KOBİ kriterlerinde değişiklik yapıldı.

26 Mart 2022     Sirkü 1635

KOBİ olmak için gerekli kriterlerden biri olan net satış hasılatı veya mali bilanço limitleridir.

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkındaki Yönetmelikte yapılan değişiklikler 18.3.2022 tarih ve 31782 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan değişiklikle Yönetmelik ile KOBİ tanımında kullanılan kriterler aşağıdaki şekilde değiştirildi

Kobi Sınıfı Çalışan Sayısı Üst Limiti Yıllık Net Satış Hasılatı veya Mali Bilanço Tutarı Üst Limiti
Mikro İşletme 10 Kişi 5 Milyon Türk Lirası
Küçük İşletme 50 Kişi 50 Milyon Türk Lirası
Orta Büyüklükteki İşletme 250 Kişi 250 Milyon Türk Lirası

Tablodan da görüleceği üzere; 250 kişiden az çalışan istihdam eden, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 250 milyon lirayı aşmayan işletmeler KOBİ olarak tanımlanacak. Önceki düzenlemede KOBİ sınıfına girmek için üst limit, 125 milyon liraydı.

Mikro 5, Küçük 50, orta 250 Milyon Oldu

Yönetmelikle ayrıca, 10 kişiden az çalışanı olan mikro işletmelerin yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkartıldı. Yine 50 kişiden az personeli olan küçük işletmeler için limit, 25 milyon liradan 50 milyon liraya yükseltildi. Düzenleme ile 250’den az çalışanı olan orta büyüklükteki işletmeler için üst limit 125 milyon lirayken 2 katına çıkartıldı yani 250 milyon lira oldu.

————————–

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.