Sirkü 1883 – 7511 sayılı kanunla Türk Ticaret kanunda yapılan değişiklikler

7511 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair kanun 29 Mayıs 2024 tarih ve 32560 sayılı resmi gazetede yayımlandı. 7511 sayılı kanunla 6102 sayılı Türk Ticaret kanunda yapılan değişiklikler 29 Mayıs 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi. Söz konusu değişiklikler aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır. Kanunun 13 üncü maddesi ile, 13/1/2011 tarihli ve 6102…

Sirkü 1842 – 2 Nolu KDV beyannamesinin verme ve ödeme süreleri uzatıldı

Bilindiği üzere, 22/12/2022 tarihli ve VUK-149/2022-12 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri yeni bir belirleme yapılıncaya kadar ilgili vergilendirme dönemini takip eden ayın 28 inci…

Sİrkü 1841 – 7491 sayılı Kanunla KDV kanununda yapılan değişiklikler

Gelir İdaresi Başkanlığınca 10 Şubat 2024 tarih ve 32456 sayılı resmi gazetede yayımlanan 50 sıra nolu KDVGUT değişiklik yapılmasında dair tebliğ ile 27/12/2023 tarih ve 7491 sayılı Kanun ile yapılan değişikliklere ilişkin usul ve esaslar tebliğ belirlendi. Tebliğin birinci maddesi ile; 10.2.204 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, Tevkif edilen KDV nin indirimi ile ilgili KDVGUT tebliği…

Sirkü 1806 – Reeskont faiz oranları

Bilindiği üzere Vergi Usul Kanunu’nun 281 ve 285. maddelerine göre; senede bağlı alacak ve borçların değerleme günündeki kıymetlerine irca edilmesi sırasında; Uygulanması gerekmektedir. 1 Kasım 2023 geçerli olacak Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarına ilişkin tebliğ  Merkez Bankasınca 1 Kasım 2023 tarih ve 32356 sayılı resmi gazetede yayınlandı. Tebliğ ile vadesine en çok 3 ay…

Kahramanmaraş depremi nedeniyle İlan Edilen Mücbir Sebep Döneminde KDV İade Uygulaması

25 Şubat 2023 Sirkü 1741 25 Şubat 2023 tarih ve 32115 sayılı resmi gazetede yayımlanan KDVGUT de değişiklik yapan 45 sıra nolu Genel tebliği ile KDV uygulamasında Kahramanmaraş depremi ile ilgili düzenleme yapıldı. Söz konusu tebliğin birinci maddesi gereği; 25.02.2023 tarihinden geçerli olmak üzere prefabrik yapı ve konteynerlerin indirimli orana tabi teslimlerinden kaynaklanan KDV iade…

Deprem bölgesindeki madeni yağ ve LPG otogaz bayilerinin teminat verme süresi uzatıldı

18 Şubat 2023 Sirkü 1740 Bilindiği üzere 531 sıra nolu VUK Genel tebliği gereği; 5015 sayılı Kanun kapsamında dağıtıcı, madeni yağ veya bayilik (münhasıran ihrakiye bayiliği hariç) lisansı bulunanlar ile 5307 sayılı Kanun kapsamında dağıtıcı veya LPG otogaz bayilik lisansı bulunan mükelleflerin ve adi ortaklıkların – Yeni işe başlayan mükelleflerce (faaliyetine öteden bu yana devam…

Deprem için Prefabrik yapı ve konteyner de KDV – Hisse geri alımında tevkifat oranı

14 Şubat 2023 Sirkü 1739 14 Şubat 2023 tarih ve 32104 mükerrer sayılı resmi gazetede yayımlanan 6790 sayılı Cumhurbaşkanı 23 Şubat 2023 tarih ve 6830 sayılı karar ile genişletildi. Daha önce Depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla, OHAL kapsamındaki illerde kullanılmak şartıyla prefabrik yapı ve konteyner teslim ve montaj hizmetlerinde %1 olarak uygulanan KDV nin kapsamı…

Depremzedelere verilecek bedelsiz barınma hizmetleri

14 Şubat 2023 Sirkü 1738 Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 9.2.2023 tarih ve 150 sıra numaralı VUK sirküleri ile Depremzedelere verilecek bedelsiz barınma hizmetlerinin vergisel sonuçları hakkında açıklama yapıldı. Sirküde özetle; İl AFAD müdürlükleri koordinasyonunda ilgili konaklama tesislerince depremzedelere verilecek olan bedelsiz barınma hizmetlerinin, afetin getirdiği olağanüstü şartlardan doğan bir zorunluluk gereği bedelsiz verileceği anlaşıldığından, bu…

Depremden Etkilenen İllerimizde Yapılan Akaryakıt Satışlarındaki belge düzeni

12 Şubat 2023 Sirkü 1737 Depremden Etkilenen İllerimizde Yapılan Akaryakıt Satışlarındaki belge düzenine ilişkin150 sıra numaralı VUK Sirküsü ile yapılan açıklama aşağıya çıkarılmıştır. “6/2/2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketinden Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerimiz etkilenmiştir. Genel hayatı olumsuz etkileyen şartların ortadan kaldırılması ve afetzede vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması…