Kur Korumalı Mevduat sisteminde değişikliğe gidildi.

22 Mart 2022     Sirkü 1634

21/12/2021 tarihli ve 31696 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğde değişiklik yapılmasına dair (2022/14) sayılı tebliğ 22 Mart 2022 tarih ve 31786 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konuş değişikler ile;

Daha önceden sadece 20 Aralık 2021 tarihli Döviz Tevdiat Hesabını Kur Korumalı Mevduat hesabına dahil edebilen mevduat sahipleri, artık bu tarih sınırlamasına tabi olmayacaklar.

Şirketlerin Döviz Tevdiat Hesaplarının Kur Korumalı Mevduat hesabına dönüşümüne ilişkin 31 Aralık 2021 tarihinde ise değişiklik yapılmadı.

Tebliğin önceki halinde uygulama kapsamında açılan hesapların vade sonunda yenilenirken, ilk açılıştaki dönüşümü yapılan döviz tutarı ve dönüşüm kuru üzerinden destekten yararlanacağı öngörülüyordu.

Yapılan değişiklikle, hesap yenilenmesine ilişkin usul ve esasların Merkez Bankası tarafından belirleneceği hükmü eklendi böylece yenilemenin hangi kur üzerinden yapılacağı belirsiz hale geldi.

Öte yandan Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğin 4’üncü maddesine

“Bu Tebliğ kapsamında Merkez Bankasının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde komisyon ve/veya masraf ödenebilir” hükmü eklendi.

Döviz Tevdiat Hesaplarının dönüşümü ile ilgili tebliğde yapılan değişikliklerin tamamı, altın hesaplarının dönüşümüyle ilgili tebliğde de yapıldı.  Başka bir ifade ile vatandaşların altın hesaplarının dönüşümünde tarih sınırı kaldırılırken, bu hesaplar için de masraf ve komisyon ödenebileceği hükmü getirildi.

———————–

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.