1 Nisan itibariyle bazı teslimlerde KDV oranları değişiyor.

29 Mart 2022     Sirkü 1637

29 Mart 2022 tarih ve 31793 sayılı resmi gazetede yayımlanan 5359 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile bazı mal ve hizmetlere uygulanan KDV oranları değişti.

Söz konusu kararın;

– Birinci maddesi gereği,

Mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin kararın 1 inci maddesinin 6 ıncı fıkrası kaldırılarak,

150 m2’ye kadar konutlarda ruhsat tarihi ve arsanın birim m2 vergi değeri esas alınarak kademeli olarak hesaplanan KDV uygulamasından 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren vazgeçilecek.

Ancak, bu kararın 10 uncu maddesi gereği bu kararın yürürlük tarihinden önce yapı ruhsatı alınmış veya kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi yapılmış projeler kapsamında inşa edilen konutlar için kaldırılan veya değiştirilen hükümlerin uygulamasına devam edilecek.

– Dördüncü maddesi gereği,

Mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin kararın eki (I) sayılı listenin B/11 bölümünde yapılan değişiklikle

Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun kapsamında rezevr yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde yapılan konutların 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren net alanlarının 150 m2 kadar olan kısmı %1 oranında aşan kısmı için %18 oranında KDV ye tabi olacak.

Ancak, bu kararın 10 uncu maddesi gereği, bu kararın yürürlük tarihinden önce yapı ruhsatı alınmış veya kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi yapılmış projeler kapsamında inşa edilen konutlar için kaldırılan veya değiştirilen hükümlerin uygulamasına devam edilecek.

– Dokuzunca maddesi gereği,

Aynı kararın (II) sayılı listesine yapılan ekleme ile Net alanı 150 metrekareyi aşmayan konutlarda KDV oranı 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren yüzde 8 bu büyüklüğü aşan konutların ilk 150 metrekaresi için yüzde 8, aşan kısmı yüzde 18 oranında KDV ye tabi olacak.

Ayrıca arsa ve arazi teslimleri ile Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektan, ıslak mendil (Sabun, deterjan veya solüsyon emdirilmiş olsun olmasın) tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil, ve peçete, dil fırçası ve macunu, diş iplikleri ile hijyenik havlular ve tamponlar, bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya (Hangi maddeden olursa olsun) 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren %8 oranında KDV ye tabi olacak.

– İkinci maddesi gereği,

1 Nisan 2022 tarihinden itibaren Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sertifikalandırılan tohumluk fidanlara %1 oranında KDV uygulanacak.

-Üçüncü maddesi gereği,

Aynı kararın (I) sayılı listesinin B/9 sırasının sonunda yer alan parantez içi ifadenin son cümlesi değiştirilerek ikinci el motorlu kara ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce %18 KDV oranı uygulanarak satın alınan araçların teslimi ile özel matrah uygulanarak yapılan (kdv mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmadan satılan ikinci el motorlu kara taşıtlarında alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutara KDV hesaplanması uygulaması) teslimlerde 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren %18 oranında KDV ye tabi olacak

– Beşinci maddesi gereği,

1 Nisan 2022 tarihinden itibaren Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemi teslimlerinde %18 oranında KDV uygulanacak,

– Altıncı maddesi gereği,

Tıbbi malzemelerde GTİP numaralarına göre karmaşık bir şekilde uygulanan KDV de kapsamdaki kargaşa giderilmiş 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve Vitro tanı amaçlı Tıbbi cihaz yönetmeliği hükümlerine tabi olan cihazların teslimi ile bunların kiralanmasında %8 oranı uygulanacak şekilde madde sadeleştirilmiştir.

– Yedinci maddesi gereği,

Aynı kararın eki (II) sayılı listenin 24 sırasında yer alan (birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar hariç) parantez hükmü 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılarak Yeme-içme hizmetlerinin tamamında (bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç), KDV oranını yüzde 8 olarak uygulanacak.

– Sekizinci maddesi gereği,

Aynı kararın eki (II) sayılı listenin 28 inci sırasında yer alan süt sağma makinaları ibaresi süt sağma makinaları ve sütçülükte kullanılan makine ve cihazlar olarak değiştirilmiş ayrıca yeni pozisyonlar ilave edilerek 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren Süt soğutma tankları ve Yumurtaları, meyvaları veya diğer tarım ürünlerini ağırlık veya büyüklüklerine göre ayırmaya veya temizlemeye mahsus makine ve cihazlarda da %8 oranında KDV ye tabi olacak.

———————–

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.