İadesi Talep Edilen Vergilere İlişkin Davalarda Yürütmeyi Durdurma

22 Ocak 2022     Sirkü 1617

22 Ocak 2022 tarih ve 31727 Sayılı resmi gazetede yayımlanan 7351 sayılı kanunla 2577 sayılı İdari Yargılama kanunun 27 inci maddesine eklenen 4 numaralı fıkra gereği;

22 Ocak 2022 tarihinden itibaren Vergi kanunları uyarınca iadesi talep edilen vergilere ilişkin olarak açılan davalarda, dava konusu tutarın yüzde ellisi oranında teminat alınmadan yürütmenin durdurulması kararı verilemeyecek.

———————–

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.