GVK Geçici 67 maddede stopaj ilavesi, Covid aşısında uygulanan %1 KDV ve İmalat sanayine yönelik inşaat işlerinde KDV iadesine devam

31 Aralık 2021     Sirkü 1607

 

 

31 Aralık 2021 tarih ve 31706 sayılı resmi gazetede yayımlanan 5047 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile

Sağlık Bakanlığınca onaylanan Covid-19 aşılarının tesliminde %1 oranlı KDV uygulaması 31.12.2022 tarihine kadar devam edecek,

ayrıca,

KDV Kanunun geçici 37 inci maddesi kapsamında imalat sanayine yönelik Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleriyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV nin iadesine 2022,2023,2024 yıllarında da devam edilecek.

Yine aynı gazetede yayımlanan 5046 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile 193 sayılı GVK nun geçici 67 inci maddesindeki stopajları belirleyen 2006/10731 sayılı BKK eki kararın 1 inci ve 2 inci maddesine alt bentler eklenerek,

Altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk Lirasına çevrilen mevduatlar tevkifat kapsamına alınmış ve tevkifat oranı % 0 olarak belirlenmiştir.

Yeni tevkifat oranı 28/12/2021 tarihinden itibaren altın hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen hesaplardan elde edilen gelirler için geçerli olacaktır.

————————-

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.

.