İhracat bedellerinin yurda getirilmesi

1 Kasım 2021     Sirkü 1588

 

Bilindiği üzere, Türk Parasının kıymetini Koruma hakkındaki 32 sayılı karara ilişkin 2018-32/48 sayılı Tebliğ ve ihracat genelgesi gereği fiili ihracatı gerçekleştirilen işlemlere ilişkin ihracat bedellerinin yurda getirilme süresi fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemez. 180 gün azami süre olup bedellerin ithalatçının ödemesini müteakip doğrudan ve gecikmeksizin yurda getirilmesi esastır.

Ancak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 21.10.2021 tarih ve 650957 sayılı yazısı ile güncellenen ihracat genelgesi ile bazı ülkelere yapılan ihracat işlemleriyle ilgili olarak bu hükme istisna getirilmişti.

En son 21.10.2021 tarihli Hazine ve Maliye Bakanlığının yazısı ile bu istisna biraz daha genişletildi.

Buna göre, İhracat genelgesi ek 2 de yer alan;

“Afganistan, Angola, Belarus, Benin, Cibuti, Etiyopya, Fildişi Sahili, Filistin, Gabon, Gana, Gine, İran, Kamerun, Kenya, Kırgızistan, Kuzey Kore, Küba, Liberya, Lübnan, Moldova, Nijerya, Senegal, Somali, Sudan, Suriye, Suudi Arabistan, Tacikistan, Tanzanya, Venezuela”

İçin ihracat bedelinin yurda getirilmesinde istisna uygulanacaktır. Başka bir deyişle bu süreler bu ülkeler için uygulanmayacaktır.

Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketleri tarafından yapılan ihracat işlemleri de muafiyet kapsamına alınmıştır.

İhracat bedelinin yurda getirilmesinde gümrük beyannamesinde yer alan tutarın %50’sinin tasarrufunun serbest bırakıldığı ülkeler ise ihracat genelgesinin ek 3’ünde yer alan

“Azerbaycan, Cezayir, Fas, Kazakistan, Mısır, Özbekistan, Tunus, Türkmenistan, Ukrayna, Yemen” dir.

Bu ülkeler için ise gümrük beyannamesinde yer alan ihracat bedelinin %50 sinin yurda getirilme zorunluğu yoktur.

——————————–

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.