KDV de Özel esaslar yazısı, düzeltme beyanı ve itiraz

17 Mayıs 2021     Sirkü 1546

 

KDV iadesi uygulaması ile ilgili olarak en çok rastlanılan ve iade sürecini olumsuz etkileyen ve uzatan hususlardan biri Özel Esaslar Listesinde yer alan mükelleflerden mal ve hizmet alımında bulunulmasıdır.

Vergi İdaresince Risk Analiz sisteminde böyle bir durumun tespiti halinde mükelleflere bir yazı gönderilmekte gönderilen bu yazıda,

Mal ve hizmet satın alınan mükelleflerle ilgili sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme raporu veya düzenleme tespiti olduğu, bu alımların KDV Genel Uygulama Tebliği’ndeki açıklamalar çerçevesinde ispat edilmesi veya bu alımlara ilişkin faturalardaki KDV’lerin indirim hesaplarından çıkarılarak düzeltilmesi, aksi halde kendilerinin de Özel Esaslar Listesine alınacakları belirtilmektedir.

Böyle bir durumda mükelleflerin bu alımlarını KDVGUT deki ispat hükümlerine göre ispat edememeleri halinde bu alımlara ilişkin faturalardaki KDV’lerin indirim hesaplarından çıkarmak ve beyanlarını düzeltmek dışında pek seçeneği yoktur. Zira iade alacağını alamamak ve kendisinin de özel esaslara alınarak ticari faaliyetinin ve itibarının olumsuz etkilenmesi söz konusudur.

Hal böyle olunca, Mükelleflerin bir kısmı bu durumu öğrenir öğrenmez vergi idaresinden gelecek yazıyı beklemeden bir kısmı ise Vergi İdaresinden böyle bir yazı kendilerine tebliğ edilince bu tür alımlara ilişkin faturalardaki KDV leri indirim hesaplarından çıkarıp ihtirazi kayıtla beyannamelerini düzelterek dava açma yolunu seçiyorlar.

Tamda bu sırada ikinci bir sıkıntı gündeme geliyor.

Zira,

Danıştay, Anayasa Mahkemesi’nin 27.02.2019 tarihli ve Başvuru No: 2015/15100 sayılı ihtirazi kayıtla beyan üzerine açılan davalarla ilgili kararını esas alarak,

Vergi İdaresinin beyanların düzeltilmesine yönelik müeyyideli yazıları üzerine mükellefler tarafından ihtirazi kayıtla verilen düzeltme beyannameleri üzerine açılan davaların esastan incelenerek karar verilmesine, müeyyideli yazı olmaksızın süresinden sonra kendiliğinden ihtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine açılan davaların ise esasa girilmeden reddedilmesine karar veriyor.

Bu sıkıntı ile karşılaşmamak için mükelleflerce dava açılacaksa Vergi İdaresinin beyanların düzeltilmesine yönelik müeyyideli yazılarının kendilerine tebliğinden sonra ihtirazi kayıtla beyannamelerini düzelterek dava açmalarında yarar vardır.

—————————–

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.