KDV de düzeltme beyanı

20 Mayıs 2021     Sirkü 1547

 

Mükelleflerce geçmiş dönem KDV beyannamelerini düzeltmeleri gerektiğinde,

Düzeltilecek dönem ile içinde bulunulan cari dönem (son dönem) beyanının düzeltilmesi

ile yetinilmesi yeterlimi.

Yoksa,

Düzeltilecek dönemden içinde bulunulan cari döneme kadar olan tüm dönem KDV beyannamelerinin mi düzeltilmesi

gerektiği hep tereddüt konusu olmuştur.

Konuyu Gelir İdaresi tarafından yayınlanan sirkü ve özelgeler ışığında değerlendirmek gerekirse;

1- Mükellefin düzeltme yapması gereken dönem ile düzeltmenin yapılacağı dönem (en son vergilendirme dönemi) arasında KDV istisnasına konu işlemleri yoksa ve bu dönemlerde ödemesi gereken KDV si de çıkmamışsa veya düzeltme sonucunda da ödeme çıkmayacaksa

Gelir İdaresince 8.8.2011 tarihinde yayınlanan 60 nolu KDV Sirkünün 7.3 bölümünde belirtildiği üzere sadece düzeltme yapılması gereken dönem ile düzeltmenin yapılacağı dönem (en son vergilendirme dönemi) için düzeltme beyannamesi vermesi yeterli olacaktır. Aradaki dönemler için düzeltme beyannamesi verilmesine gerek yoktur.

2- Mükellefin düzeltme yapması gereken dönem ile düzeltmenin yapılacağı dönem (en son vergilendirme dönemi) arasında KDV istisnasına konu işlemleri olmamakla beraber bu dönemler arasındaki herhangi bir dönemde KDV ödemesi varsa veya düzeltme sonucun da ödeme çıkacaksa

60 nolu KDV Sirkünün 7.3 bölümünde belirtildiği üzere düzeltme yapılması gereken dönem ile düzeltmenin yapılacağı döneme (en son vergilendirme dönemi) kadar kadar tüm beyanlarının düzeltilmesi gerekecektir. Bu nedenle düzeltme yapılması gereken dönem ile düzeltmenin yapılacağı dönem (en son vergilendirme dönemi) de dahil olmak üzere aradaki tüm KDV beyannamelerinin düzeltilmesi gerekmektedir.

3- Düzeltme yapması gereken dönem ile düzeltmenin yapılacağı dönem (en son vergilendirme dönemi) arasında KDV istisnasına konu işlemleri varsa ve bu işlemlerden dolayı iade veya mahsup talebinde bulunmuşsa veya bulunacaksa

GİB İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığınca 02.07.2013 tarih ve 39044742-KDV.11-954 sayılı özelgesinde de belirtildiği üzere düzeltme yapılması gereken dönem ile düzeltmenin yapılacağı döneme (en son vergilendirme dönemi) kadar kadar tüm beyanlarının düzeltilmesi gerekecektir. Bu nedenle düzeltme yapılması gereken dönem ile düzeltmenin yapılacağı dönem (en son vergilendirme dönemi) de dahil olmak üzere aradaki tüm KDV beyannamelerinin düzeltilmesi gerekmektedir.

————————

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.

 

 

.