Elektrikli araçların ÖTV si arttı

2 Şubat 2021     Sirkü 1508

2 Şubat 2021 tarih ve 31383 sayılı resmi gazetede yayımlanan 3471 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan sadece elektrik motoru olan binek otomobillerin ÖTV oranları sırasıyla %10, %25 ve %60 olarak yeniden belirlenmiştir.

Yeni ÖTV oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

G.T.İ.P. NO Mal İsmi Eski ÖTV Oranı Yeni ÖTV Oranı
87.03 Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil)    
  Sadece elektrik motorlu olanlar 3 10
  Motor gücü 85 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler 7 25
  Motor gücü 120 kW’ı geçenler 15 60

————–

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.