KDV ve ÖTV oranlarında değişiklik

30 Ocak 2021     Sirkü 1507

 

30 Ocak 2021 tarih ve 31380 sayılı resmi gazetede yayımlanan 3470 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 30.01.2021 tarihinden itibaren

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde taşınmaz maliklerine ait mevcut inşaat alanının birbuçuk katına kadar olan yeni inşaat alanında yapılacak olan konutlara ilişkin inşaat taahhüt işleri %1 oranında KDV ye tabi tutulacak

30 Ocak 20212 tarih ve 31380 sayılı resmi gazetede yayımlanan 3469 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 30.01.2021 tarihinden itibaren

a) Her nevi mobil elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki (ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan satışlar dâhil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri,

b) Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetleri

c)  Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmeti

d) (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına girmeyen diğer elektronik haberleşme hizmetleri

ne ait %7,5 olan Özel İletişim vergisi oranı %10 Olarak uygulanacak.

——————————-

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.