Finansman Gider Kısıtlaması belli oldu. Ayrıca Senelere sari inşaat işinde tevkifat oranı değişti

4 Şubat 2021     Sirkü 1509

Gelir Vergisi Kanunu’nun “Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler” başlıklı 41 inci maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanununun, “Kabul edilmeyen indirimler” başlıklı 11 inci maddesi hükmü gereği finansman gider kısıtlaması olarak bilinen uygulama 4 Şubat 2021 tarih ve 31385 sayılı resmi gazetede yayımlanan 3490 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 1.1.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere hayata geçti.

Karar gereği;

– 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendi hükümlerine göre; kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kar payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’unun gider olarak indirilmesi kabul edilmeyecektir,

– 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi hükümlerine göre; kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri dışında, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının % 10’u kurum kazancının tespitinde indirim olarak kabul edilmeyecektir.

Konu ile ilgili olarak tereddütlü olan hususlarda kısa sürede Gelir İdaresi Başkanlığınca bir açıklama yapılması beklenmektedir.

Ayrıca,

aynı resmi gazetede yayımlanan 3491 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. Maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15. maddesinde yer alan vergi kesinti oranlarına ilişkin 2009/14593 ve 14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapılması hakkındaki karar ile 1 Mart 2021 tarihinden itibaren

GVK 94/3 ve KVK 15/1-a ve 30/1-a maddesi gereği %3 olan 42. madde kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri yapanlara ödenen istihkak bedellerinden yapılan tevkifat oranı % 5 olarak uygulanacak.

———————–

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.