Kambiyo işlemlerinde uygulanan BSMV oranı düşürüldü

30 Eylül 2020     Sirkü 1473

 

Bilindiği üzere, 24.05.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2568 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 6802 saylı Gider Vergileri Kanunun 33 üncü maddesinde yer alan BSMV oranı binde 2 den yüzde 1 e çıkarılmıştı.

Bu kez 30 Eylül 2020 tarih ve 31260 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3031 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile bu oran tekrar binde 1 e düşürüldü.

Bu Karar ile kambiyo işlemlerinde uygulanan BSMV oranı, 30.09.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere binde 2 olarak uygulanacak.

Bu karar gereği, döviz satış ve fiziki olmayan altın satış işlemlerinde (bankalar nezdinde açılan altın mevduat ya da yatırım hesapları) satış bedeli üzerinden binde 2 oranında BSMV uygulanacak.

Öte yandan,

Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışlarında,

– Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışlarında,

– Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışlarında,

– Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışlarında,

– İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışlarında,

– Bankacılık Kanunu uyarınca finansal kuruluş faaliyeti kabul edilen faaliyetlerden en az birini yapan yurt dışında mukim kuruluşlara yapılan kambiyo satışlarında

BSMV oranı 0 olarak uygulanmaya devam edecek.

————————–

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.