GVK Geçici 67 maddesindeki tevkifat oranları

30 Eylül 2020     Sirkü 1474

 

30 Eylül 2020 tarih ve 31260 sayılı resmi gazetede yayımlanan 3032 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile 193 sayılı GVK nun geçici 67 inci maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkındaki 10731 sayılı karara geçici 2 madde eklenerek Türk lirası cinsinden açılan mevduat ve katılım hesaplarından elde edilen faiz gelirleri ile kar payları üzerinden yapılan tevkifat nispetleri 31/12/2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere vadelere göre yeniden belirlenmiştir.

Bu karar gereğince;

31.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) vadesiz ve özel cari hesaplara ve 30 Eylül 2020 – 31.12.2020 tarihleri arasında (Bu tarihler dahil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faiz ve kar paylarına

Mevduat faizlerinden;

– Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5

– 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %3

-Bir yıldan uzun vadeli hesaplarda %0

-Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0

Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından

– Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5

– 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %3

– Bir yıldan uzun vadeli hesaplarda %0

Tevkifat oranı uygulanacak.

——————

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.