AVM lerdeki Hediye çekli alışverişler

24 Ağustos 2019     Sirkü 1381

 

Günümüzde sıkça karşılaşılan kampanyalardan biride AVM lerdeki mağazaların veya AVM lerin müşteri kapasitesini artırmak maksadıyla AVM yönetiminin yüksek miktarda alışveriş yapan müşterilere hediyeler veya hediye çekleri veya AVM deki mağazalarda harcanması kaydıyla hediye çekleri mahiyetinde para vermesidir.

Bu kampanyalarda  mağazalar tarafından bu çeklerle alınan ürün ve hizmet faturalarının AVM yönetimi ne mi yoksa müşterilere mi verilmeyeceği, mağazalarca faturaların hediye çekine zımbalanarak AVM yönetimine teslim edilmesi halinde bedellerinin mağaza sahiplerine nakit olarak ödendiğinden bu kapsamında yapılan ödemelerin gider olarak indirim konusu yapılıp yapılamayacağı, hediye çekleri ile yapılan alışveriş kapsamındaki faturaların düzenlenme usulü, bu faturalarda yer alan KDV’nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hep tereddüt ve tartışma konusu olmuştur.

1- Müşterilere verilen hediyelerin maliyet bedelleri ile yine alışveriş merkezinde belli tutarda alışveriş yapan müşterilere verilen alışveriş çeklerinin kampanyaya katılan mağazalarda kullanılması karşılığı ödenen bedellerin, işin mahiyeti ve genişliği ile uygun olması ve belgelendirilmesi şartıyla, pazarlama gideri olarak kabul edilmesi ve GVK 37,40,41 inci maddeleri kapsamında AVM yönetimince kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.

2- Hediye çekinin, alışveriş merkezi tarafından müşterilere verilmesi işlemi, herhangi bir teslim veya hizmetin karşılığını teşkil etmediğinden KDV’ye tabi tutulmayacaktır.

3- Nihai tüketicilerin, hediye çekini kullanarak alışveriş merkezinde bulunan mağazalardan mal teslim almaları halinde, bu mağazalar tarafından müşterilere yapılan teslim ve hizmetlerin karşılığını teşkil eden bedel üzerinden KDV hesaplanması ve malın gerçek bedeli üzerinden hediye çeki tutarı düşülmeksizin nihai müşteriler adına perakende satış fişi veya fatura düzenlenmesi gerekmektedir.

4- Alışveriş merkezinde bulunan mağazaların yaptıkları teslim ve hizmetler karşılığında müşteriden aldıkları hediye çekindeki bedelin AVM yönetiminden tahsili ise herhangi bir teslim veya hizmetin karşılığını teşkil etmediğinden KDV’ye tabi tutulmayacaktır. Ancak AVM yönetiminin bahse konu işlemle ilgili komisyon veya hizmet bedeli tahsil etmesi halinde mağazalara düzenleyeceği faturada %18 oranında KDV’nin uygulanacağı tabiidir.

Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığınca 12.04.2019 tarih ve 62030549-125[6-2014/338]-300172 sayı ile verilen özelge de bu yöndedir.

———————————————–

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.