Defter ve belgelerin incelemeye ibraz edilmemesi

25 Temmuz 2019     Sirkü 1377

 

– Defter ve belgelerini kanunen ve hukuken kabul edilebilir mücbir sebep olmaksızın incelemeye ibraz etmeyen mükellefler

İle

– Mücbir sebep dolayısıyla incelemeye ibraz etmeyen

Mükellefler adına yapılan cezalı katma değer vergisi tarhiyatlara karşı açılan davalarda, Danıştay vergi dava daireleri ile Vergi Dava Daireleri Kurulunca verilen kararlar arasında mevcut olan farklılıklar Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 2019/1 karar 2013/3 esas sayılı kararı ile ortadan kaldırıldı.

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 2019/1 karar 2013/3 esas sayılı kararı 25 Temmuz 2019 tarih ve 30842 sayılı resmi gazetede yayımlandı.

Söz konusu kararla,

1- Defter ve belgelerin kanunen ve hukuken kabul edilebilir mücbir sebep nedeniyle incelemeye ibraz edilmemesinin re’sen tarh nedeni olduğu, ancak ibraz ödevinin yerine getirilmediğinden bahisle yapılan tarhiyatların hukuka uygun düşmeyeceği,

2-Kanunen ve hukuken kabul edilebilir mücbir sebep olmaksızın defter ve belgelerini incelemeye ibraz etmeyen mükellef adına ibraz ödevini yerine getirmediğinden bahisle yapılan vergi ziyaı cezalı katma değer vergisi tarhiyatına karşı açılan davada, defter ve belgelerin mahkemeye sunulabileceğinin ileri sürülmesi halinde, söz konusu defter ve belgeler mahkemece istenilip, vergi idaresi de haberdar edilerek, vergilendirmenin hukuka uygun olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiği

Kesinleşti.

———————————–

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.