Kişisel verilerin saklanması

25 Temmuz 2019     Sirkü 1378

 

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve 25 Mayıs 2018 tarihinde uygulamaya giren Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ile birlikte kişi, şirket ve kurumların bu yeni yasal mevzuata uyumlu hale getirilmesi zorunluluğu doğmuştur.

Buna göre, yıllık çalışan sayısı 50’den ya da yıllık mali bilançosu 25 Milyon TL’den fazla olan özel sektör tüzel kişileri için 30.09.2019 tarihine kadar sicile kayıt olma zorunlulukları bulunmaktadır.

Kişisel veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler, verileri silmeyen veya anonim hâle getirmeyenler, kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 1.000.000 TL’ ye kadar idari para cezası kesilebilmektedir.

Konu hakkında detaylı bilgi ve gereği için Hukuk müşavirlerinizle (Avukatlarınızla) irtibata geçmenizde yarar vardır.

————————————–

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.