Gecikme zammı aylık %2,5 oldu.

29 Haziran 2019     Sirkü 1372

 

6183 sayılı AATUHK nun 51 inci maddesi gereği vadesinde ödenmeyen amme alacağına 62 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile 05.09.2018 tarihinden itibaren vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı %2 oranında gecikme zammı uygulanmaktaydı.

Bu kez,

29 Haziran 2019 tarih ve 30816 sayılı resmi gazetede yayımlanan 1266 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren vadesinde ödenmeyen amme alacağına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı % 2,5 oranında gecikme zammı tatbik olunacak.

—————————-

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.