Döviz satışında ihracatçılara ve imalatçılara 0 BSMV

17 Haziran 2019     Sirkü 1370

17.06.2019 tarih ve 30804 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1149 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile;

Sanayi sicil belgesi sahibi işletmelere ve ihracatçı birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışlarında BSMV oranı sıfır olarak belirlendi.

Bilindiği üzere

1106 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 15.05.2019 tarihinden itibaren kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden binde 1, BSMV hesaplanmaktaydı. Aynı karar gereği,

1) Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışlarında,

2) Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışlarında,

3) Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışlarında.

Bu oran “0” olarak belirlenmişti.

Bu kez 1149 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile

4) Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışlarında,

5) İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışlarında”

da Bu oran “0” olarak belirlendi.

Başka bir İfade

18.06.2019 tarihinden itibaren

Sanayi sicil belgesi sahibi işletmelere ve ihracatçı birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışlarında BSMV uygulanmayacak.

————————————–

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.