Vade farkı, Fiyat farkı

11 Haziran 2019     Sirkü 1369

Vade farkları

Vadeli işlemlerde bedelin zamanında ödenmemesinden kaynaklanan vade farkları 3065 sayılı Kanunun (24/c) maddesine göre, teslim ve hizmet işlemlerine ait faturada ayrıca gösterilen vade farkları matraha dahil edilir ve işlemin tabi olduğu KDV oranı üzerinden vergilendirilir.

Öte yandan, vadeli işlemlerde bedelin zamanında ödenmemesi nedeniyle ortaya çıkan yeni vade farkları da vadeli satışa konu teslim ve hizmete ilişkin matrahın bir unsuru olduğundan, bu vade farklarının ayrıca fatura edilmesi ve vadeli satışa konu teslim veya hizmetin yapıldığı tarihte bu işlemlerin tabi olduğu oran üzerinden KDV hesaplanarak, vade farkı faturasının düzenlendiği döneme ilişkin beyannamede beyan edilmesi gerekmektedir.

 1. Faturayı Biz Düzenlersek;
  • Cari yıl yurtiçi satışlarına ilişkin vade farkı geliri ise

120 Alıcılar     XXXX

                        600 Y.İ.S.                         XX

                        391 Hesaplanan KDV         XX

 • Önceki yıllarda gerçekleşen satışlara ilişkin vade farkı geliri ise

120 Alıcılar     XXXX

                        602 Diğer Gelirler               XX

                       391 Hesaplanan KDV            XX

 • Alınan ürün işletme stoklarında duruyor ise;

320 Satıcılar     XXXX

                        153 Ticari Mal                  XX

                        391 İlave KDV                   XX

 • Alınan ürün işletme stoklarında durmuyor ise

320 Satıcılar     XXXX

                        602 Diğer Gelirler          XX

                       391 hesaplanan KDV        XX

 1. Fatura bize düzenlenirse;
 • Alınan ürün işletme stoklarında duruyor ise

153 Ticari Mal              XX

191 İnd. KDV                XX

                                   320 Satıcılar  XXXX

 • Alınan ürün işletme stoklarında durmuyor ise

780 Finansman Gid.              XX

191 İnd. KDV                         XX

                            320 Satıcılar        XXXX

Şeklinde olmalıdır.

Fiyat farkları

Bir malın cari fiyatıyla gelen fatura fiyatı arasındaki fark olup işlemin bedelinde sonradan bir artış olması halinde ortaya çıkar ve 3065 sayılı Kanunun (24/c) maddesine göre, bu artış ile ilgili olarak fatura düzenlenerek KDV hesaplanması gerekir.

 1. Faturayı Biz Düzenlersek;

1.1. Cari yıl yurtiçi satışlarına ilişkin fiyat farkı geliri ise

120   Alıcılar

        XXXX

                        600 Y.İ.S.                        XX

                        391 Hesaplanan KDV        XX

1.2. Önceki yıllarda gerçekleşen satışlara ilişkin fiyat farkı geliri ise

120 Alıcılar     XXXX

                        602 Diğer Gelirler          XX

                        391 Hesaplanan KDV       XX

1.3. Alınan ürün işletme stoklarında duruyor ise

320 Satıcılar     XXXX

                        153 Ticari Mal               XX

                         391 İlave KDV              XX

1.4. Alınan ürün işletme stoklarında durmuyor ise

320 Satıcılar    XXXX

                        602 Diğer Gelirler          XX

                        391 hesaplanan KDV      XX

 1. Fatura bize düzenlenirse;
 • Cari yıl yurtiçi satışlarına ilişkin fiyat farkı gideri ise

611 Satış İndirimleri                 XX

191 Satış İade İpt. KDV             XX

                                       120 Alıcılar       XXXX

 • Önceki yılda gerçekleşen satışlara ilişkin fiyat farkı ise

760 P.S.D.G                  XX

191 İnd. KDV                XX

                         120 Alıcılar       XXXX

 • Alınan ürün işletme stoklarında duruyor ise

153 Ticari Mal              XX

191 İnd. KDV                XX

                            320 Satıcılar          XXXX

 • Alınan ürün işletme stoklarında durmuyor ise

780 Finansman Gid.              XX

191 İnd. KDV                        XX

                            320 Satıcılar        XXXX

Şeklinde olmalıdır.

———————————

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.