Döviz satışlarında vergi (Banka ve sigorta muameleleri vergisi)

15 Mayıs 2019     Sirkü 1365

15 Mayıs 2019 tarih ve 30775 sayılı resmi gazetede yayımlanan 1106 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile bugünden geçerli olmak üzere (15 Mayıs 2019)

Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden binde bir oranında Banka ve Sigorta muameleleri vergisi getirildi.

Aynı kararla.

  • Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışlarında,
  • Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışlarında,
  • Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışlarında,

Satış tutarı üzerinden Banka ve sigorta muameleleri vergisi oranı “0” olarak belirlendi

Bu kararla 2008 yılından itibaren kambiyo işlemlerinde uygulanmayan Banka ve Sigorta muameleleri vergisi geri geldi.

Bugünden itibaren gerek şirketler gerek şahıslar döviz satışlarında binde bir oranında Banka ve Sigorta muameleleri vergisi ödeyecek.

———————————–

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.