Kurumlar vergisinde matraha ulaşma

3 Nisan 2017     Sirkü 1206

Bilindiği üzere Nisan ayı Kurumların kazançlarının tespitin yapıldığı ve kurumlar Vergisi beyannamelerinin verildiği aydır.

Kurumlar vergisi beyan edilirken beyanname üzerinde Safi kurum kazancına başka bir deyişle kurumlar vergisine esas olacak matraha ulaşmak için KV kanunu gereği bazı ilavelerin yapılması ve birtakım istisna ve indirimlerin bilanço karından düşülmesi gerekmektedir. Bu ilave ve düşümler belli bir sıralamaya tabidir.

Bu sıralama aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.

1 TİCARİ BİLANÇO KARI +  * İLAVELER 

 KKEG + Önceki yıl ayrılan finansman fonu

= KAR VE İLAVELER TOPLAMI
2 KAR VE İLAVELER TOPLAMI

* CARİ YILA AİT ZARAR,

 

İSTİSNA VE İNDİRİMLER TOPLAMI (Zarar olsa dahi düşülecek indirim ve istisnalar)

İştirak kazançları istisnası

Yurt dışı iştirak kazançları,

Tam mükellef A.Ş.lerin yurt dışı iştirak hisseleri satış kazançları

Emisyon pirimi kazancı

Y.Fon ve Ort. Portföy işletme kazancı

Taşınmaz ve iştirak hissesi ile kurucu intifa senetleri ve R. Hakları Satış kazancı

Bankalara veya TMSF ye borçlu durumda olan kurumların taşınmaz ve İştirak hisseleri ile kurucu senetleri intifa senetleri rüçhan hakları satış kazançları

Yurt dışı şube kazançları

Yurt dışı inşaat ve onarım işlerinden sağlanan kazançlar.

Eğitim ve öğretim kurumları ile Rehabilitasyon merkezi kazançları.

Sat-Kirala geri al işlemlerinden doğan istisna

Kira sertifikası ihracı amacıyla varlık ve hakların satışından doğan kazançlarda istisna.

Sınai mülkiyet haklarında istisna.

Serbest bölgelerde elde edilen kazançlar.

Teknoloji geliştirme bölgelerinde elde edilen kazançlar.

Türk uluslar gemi siciline kayıtlı İşl. Ve devir sağlana kazançlar.

Diğer indirim ve istisnalar.

KAR
3 KAR _  Geçmiş yıl zararları Varsa istisnalardan kaynaklanan geçmiş yıl zararları  = İNDİRİMLERE ESAS TUTAR 
4 İNDİRİMLERE ESAS TUTAR _  * KAR ÇIKMASI HALİNDE BEYANNAMEDEN İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Risturunlar

Ar-ge indirimi

Tasarım indirimi

Sponsorluk harcamaları

Bağış ve yardımlar

Kültür ve turizm amaçlı bağış ve yardımlar

Başbakanlıkça veya Bakanlar Kurulunca başlatılan bağış ve yardımlar

Türk Kızılay Derneğine ve Yeşilay cemiyetine yapılan nakdi bağış ve yardımlar

Girişim sermayesi fonu

Yurt Dışında Mukim Kişi ve Kurumlara Verilen Hizmet Kazançlarına İlişkin İndirim.

Korumalı işyeri indirimi

Nakdi sermaye artırımından kaynaklanan faiz indirimi

 

= MATRAH   

 

———————————–

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.