KDV,Muhtasar,damga ve yıllık gelir vergisi beyan süresi uzadı

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 22 Mart 2017 tarihli ve 90 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

  • Şubat 2017 vergilendirme dönemine ait olan ve 23 Mart 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ile Damga Vergisi Beyannameleri ve 24 Mart 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 27 Mart 2017 Pazartesi günü sonuna kadar,
  • 27 Mart 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2016 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 31 Mart 2017 Cuma günü mesai saati bitimine kadar

uzatılmıştır.

Elektronik ortamda beyanname veren mükelleflerin, beyannamelerini gün sonuna kadar gönderebilmeleri mümkündür.