15 Temmuz Dayanışma Kampanyası

31 Temmuz 2016     Sirkü 1146

24.7.2016 tarih ve 8720 sayılı yazı ile Başbakanlıkça, 15 Temmuz 2016 Silahlı Darbe Teşebbüsünde şehit olan vatandaşlarımızın ailelerinin kederlerini hafifletmek ve yaralılarımızın acılarına ortak olmak amacıyla yeni bir yardım kampanyası başlatılmış ve bu kampanya ile Aile ve Sosyal politikalar Bakanlığı görevlendirilmiştir.

GVK 89/10. uncu maddesi gereği, Başbakanlıkça veya Bakanlar Kurulunca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdî bağışların tamamı gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilir. 

KVK 10/e maddesi gereği, Başbakanlıkça veya Bakanlar Kurulunca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdî bağışların tamamı kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından indirilir..

Hükümleri uyarınca, bu yardım kampanyasına yapılacak yardımların tamamı beyan edilecek gelir vergisi veya kurumlar vergisi matrahından indirilebilecektir.

Yapılan bağışlar beyan edilen gelir ve kurum kazancı ile sınırlı olduğu, yapıldığı dönemde indirim konusu yapılamayan bağış tutarının izleyen dönemlere indirim konusu yapılamayacağı tabidir.

 ————————————–

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşımakta olup içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazı tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.