SGK Borcu yoktur belgesi

29 Temmuz 2016     Sirkü 1144

5510 sayılı Kanun’un 88 inci maddesi uyarınca, sigorta primi borçları, KDV alacağından mahsup suretiyle ödenebilmektedir.

SGK tarafından yayınlanan 2016-13 Sayılı Genelge ile pirim borçlarını KDV mahsubu ile ödeyenlerin borcu yoktur belgesi alımlarına ilişkin yeni düzenleme yapıldı.

Söz konusu genelge gereği;

Cari aya ilişkin sigorta primleri için yasal ödeme süresinin bittiği tarihten itibaren takip eden ayın 1’i ila 20’si arasında borcu yoktur yazısı talep eden işverenlerin,  iadeyi yapacak ilgili vergi dairesinden/saymanlıktan alacakları;

mükellef ….nın  …ayına ait  ….tutarındaki sigorta primi borcu tutarı KDV alacağından mahsup suretiyle ….tarihinde Kurumunuz hesaplarına aktarılacaktır

şeklinde düzenlenmiş ıslak imzalı bir yazı ile SGK ünitelerine müracaat etmeleri ve

vade tarihinde KDV mahsubuyla ödenecek olan sigorta priminin Kurum hesaplarına intikal etmemesi halinde verilmiş olan borcu yoktur yazısının hükümsüz olacağına dolayısıyla ihale tarihi itibariyle borçlarının olduğunu kabul edeceklerine

dair taahhütname vermeleri koşulu ile söz konusu süre zarfında kendilerine borcu olmadığına ilişkin yazı verilebilecektir.

———————————————-

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşımakta olup içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazı tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.