E-faturada İrsaliye yerine geçebilir

15 Ocak 2016     Sİrkü 1103

Faturanın elektronik belge olarak (e fatura) düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin usul ve esaslar 397, 416, 421, 424 ve 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile 58 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküsünde belirlenmiştir.

433 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin e-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Mükellefler Arasında Yapılan Satışlar başlıklı 15 inci maddesinde;

“e-Fatura Uygulamasına kayıtlı kullanıcılara düzenlenecek elektronik faturada, düzenleme tarihi yanında düzenleme zamanının da saat ve dakika olarak gösterilmesi halinde elektronik faturanın kâğıt çıktısı irsaliye yerine geçer. Söz konusu kâğıt çıktıya “İrsaliye yerine geçer.” ifadesinin yazılması ve kâğıt çıktının satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanması zorunludur. Ancak bu imkândan yararlanabilmek için elektronik faturanın malın teslimi anında düzenlenmesi gerekir.

Hizmet ifasına konu e-faturanın satış anında düzenlenmesi halinde, söz konusu kâğıt çıktının talep eden müşteriye verilmesi zorunludur.”   

ifadelerine yer verilmiştir.

Söz konusu genel tebliğin bu hükmü uyarınca

Elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin kendi aralarında yapmış oldukları mal ve hizmet alım satımları nedeniyle düzenlemek zorunda oldukları elektronik faturalarda, düzenleme tarihi yanında düzenleme zamanının da  saat ve dakika olarak gösterilmesi suretiyle elektronik faturanın alınacak kâğıt çıktısı üzerine  “İrsaliye yerine geçer.” ifadesinin yazılması ve  satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanması halinde herhangi bir izne gerek bulunmadan irsaliye olarak kullanılması mümkün bulunmaktadır.

Ancak bu uygulama

  • Alıcı ve satıcının her ikisininde e fatura kapsamında mükellef olması,
  • Elektronik faturanın malın teslimi anında düzenlenmesi

Durumunda söz konusu olabilecektir.

Gelir idaresi Başkanlığınca verilen 14.10.2014 tarih ve  11395140-105 [Mük257-2014/VUK1-18602]-2371 sayılı özelge de bu yöndedir.

————————————————–

Hatırlatma:

Sirkülerlerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşımakta olup içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.