Nisan – Mayıs – Haziran 2013 Dönemine Ait İkinci Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesi Verilme Süresi Uzatıldı

Maliye Bakanlığı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanarak Nisan – Mayıs – Haziran 2013 Dönemine Ait İkinci Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresini 90 seri nolu Gelir Vergisi sirküsü ile uzattığını duyurdu.

Söz konusu sirkü ile;

14 Ağustos 2013 günü sonuna kadar verilmesi gereken gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve 17 Ağustos 2013 günü sonuna kadar olan ödeme süresi, 19 Ağustos 2013 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.