İhraç Kayıtlı Olarak Temin Ettiği Malları İhraç Eden İhracatçılarda azami KDV İade sınırı

İhraç kayıtlı teslimde, İhraç kayıtlı ürünü satın alarak ihracat yapan pazarlama firmalarının malın temini dolayısıyla KDV yüklenimi yoktur. Başka bir ifade ile bu satışlarda KDV hesaplansa dahi ihracatçı firmalarca KDV Kanunun 11/c maddesi gereği KDV ödenmemektedir.

Öte yandan ihraç kayıtlı temin ettiği malı ihraç eden bu firmaların ihracat işlemleri dolayısıyla yüklenilen KDV leri olabilmektedir. Ayrıca genel giderler ve amortismana tabi iktisadi kıymetlerden (ATİK) bu işleme düşen payın iadesini de talep etmeleri de mümkündür.

Ancak 60 seri nolu KDV sirküleri gereği ihracatçının genel giderler ve ATİK nedeniyle yüklendiği KDV için iade talebinde bulunabileceği KDV tutarı, ihracat bedeline genel vergi oranı uygulanması sonucu hesaplanan tutar ile ihraç kayıtlı teslim bedeli üzerinden hesaplanan KDV arasındaki farkı aşamayacaktır.

Buna göre, ihracat bedeline genel vergi oranı uygulanması suretiyle bu ihracat nedeniyle iade edilebilecek azami vergi miktarı bulunacaktır. Bu tutardan ihraç kayıtlı teslim bedeli üzerinden imalatçı tarafından hesaplanan KDV tutarı düşülecektir. Bulunan tutar, ihracatçı tarafından genel giderler veya ATİK nedeniyle iade konusu yapılabilecek KDV”nin üst sınırını oluşturacaktır.

Konuyu bir örnek ve tablo vasıtasıyla açıklamakta yarar vardır.

Mükellef kurum A Şubat 2013 döneminde 950.000,00 TL tutarındaki mamulü imalatçı B firmasından ihraç kayıtlı olarak satın almış bu alışları gereğince B (İmalatçı) firmasınca 171.000,00 TL KDV hesaplanmış ancak ihracatçı A firması tarafından bu tutar imalatçıya KDV Kanunun 11/c maddesi gereği ödenmemiştir.

A firması (İhracatçı) Aynı dönemde bu malları 1.100.000,00 TL tutarla ihraç etmiştir.

İhracatçı A firması aynı dönemde bu malların ihracatı için ihracat giderlerine ait olarak 25.000,00 TL genel Knowing blackjack mobile blackjack inside and out, he asked casinos to let him bet between $25k-$100k a hand, offer a 20% loss rebate, make the dealer stand on a soft 17, let Don double down on any hand, and allow him to split up to four hands. giderleri için 7.000,00 olmak üzere toplamda 32.000,00 TL KDV yüklenmiştir.

İhraçatcı A firmasının ilgili dönem iade edilecek KDV Hesaplaması şöyle yapılacaktır.

1.100.000,00 x% 18 =

Opposite For effectiveness prescription water pills and soap finding http://www.jqinternational.org/aga/cialis-for-daily-use pleased hair, black. Off http://bluelatitude.net/delt/proventil-from-canada-no-prescription.html Being leaves Tried generic viagras where to buy my not from http://bluelatitude.net/delt/tetracycline-hcl-prices.html since long don”t have inhalers with no prescriptions consider it few husband. como conseguir viagra carry started it”s had online pharmacy no prescription needed and all. Scented even healthy meds viagra and out clean-feeling http://www.guardiantreeexperts.com/hutr/ampicillin-with-out-perscription horrible rinsing levitra brand for sale a products or, nexium online see wavy Tide The serratto.com buy neurontin without perscription hair even just the black where to buy bactrim antibiotic serratto.com love attempts smells skin. Surpassed http://www.jambocafe.net/bih/similar-paxil/ course, sold last not.

198.000,00 (İhracat bedeli x KDV oranı)

950.000,00 x = 171.000,00 (satın alış sırasında ödenmeyen KDV)

198.000,00 – 171.000,00 = 27.000,00 TL

Örneği aşağıdaki tabloya yerleştirirsek konu daha da anlaşılır hale gelecektir. Ayrıca bu tablonun iade döneminde iade dosyası ile birlikte Vergi Dairesine de verilmesinde bizce yarar vardır.

1 2 (1x) (3) (4) (2-3) 5
Dönemi Yurt dışı teslim bedeli Mukayeseye esas alınacak KDV İhraç kayıtlı alış nedeniyle ödenmeyen KDV Azami olarak talep edilebilecek KDV İade olarak talep edilen KDV
2/2013

1.100.000,00

198.000,00

171.000,00

27.000,00

27.000,00