2011 Yılı Serbest Meslek Kazançları İçin Vergilendirme Rehberi

Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 2011 yılında serbest meslek kazancı elde eden mükelleflerin vergilendirilmesine yönelik rehber sirkümüz ekinde sunulmuştur.

Söz konusu  rehberde, serbest meslek kazancının tanımı, tespiti, serbest meslek erbapları ve serbest meslek kazancından indirilebilecek giderler ile serbest meslek kazancının yıllık beyannameyle beyanına ilişkin örneklere yer verilmiştir.