2011 Yılı Ticari Kazançları İçin Vergilendirme Rehberi

Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 2011 yılında ticari kazanç elde eden mükelleflerin vergilendirilmesine  yönelik rehber sirkümüz ekinde sunulmuştur.

Söz konusu rehberde; ticari kazancın kapsamı, tespiti, hesaplanması sırasında dikkate alınması gereken indirilebilecek ve indirilemeyecek giderler ile vergiden istisna edilen kazanç konularına ilişkin olarak genel bilgiler sunulmaktadır.