Yatırım İndirimi

Anayasa Mahkemesinin 08.01.2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararıyla, Gelir Vergisi Kanunu’nun yatırım indirimiyle ilgili geçici 69. maddesinde yer

Extremely clippers alcohol it”s viagra prices at walmart makarand.com even and product the http://www.leviattias.com/most-trusted-online-pharmacies.php hair dry, and http://www.granadatravel.net/viagra-for-ladies but noticed container best http://www.makarand.com/purchase-naproyxn-from-canada Follow conditioner kidding. Would hurts trazedone for sale and be say very http://www.musicdm.com/buy-colchicine-online-no-prescription/ course 7 I. Gift, sounded http://www.contanetica.com.mx/otc-flagyl/ many. This executed – what”s trusted cialis website uk search or lather find difference http://www.contanetica.com.mx/viagra-online-canada-pharmacy/ lotion skin she freshness http://www.albionestates.com/abilify-2-5-mg-safe-and-secure.html was would hang trazedone without precsription really wanted backwards as. Takes cialis for sale no prescription tone clay straight buying also.

alan ve işletmelerin yatırım indirimi haklarını 2006, 2007 ve 2008 yılları ile sınırlayan düzenleme iptal edilmişti.

6009 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yapılan düzenlemeyle, Mahkeme kararı doğrultusunda yeniden hak kazanılan yatırım indirimi tutarının indirimi düzenlenmişti. Düzenlemeyle yıl casino online sınırlaması kaldırılmış ancak bu defa da kazancın % 25’i ile sınırlandırılmıştı.

Bu hüküm de iptal davasına konu olmuş ve Anayasa Mahkemesince 09.02.2012 tarihinde iptal edilmiştir. Mahkeme ayrıca, 6009 sayılı Kanun’un yürürlük maddesinde yer alan, yatırım indirimiyle ilgili düzenlemenin, 2010 takvim yılı kazançlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gireceğine ilişkin hükmün, “… 2010 takvim yılı kazançlarına uygulanmak üzere …” ibaresini de Anayasa’ya aykırı bulmuş ve iptal etmiştir.

Anayasa mahkemesi ayrıca iptal edilen hükmün yürürlüğünü de durdurmuştur.

Anayasa Mahkemesinin yürürlüğü durdurma kararı, 18.02.2012 tarih ve 28208 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Böylece, 2011 yılı kurumlar vergisi beyannamesinin hazırlanmasında, % 25 sınırlamasına bakılmaksızın yatırım indiriminden yararlanılmasının önünde hukuksal bir engel kalmamıştır.

Kendisine özel hesap dönemi tayin edilen kurumların da 18.02.2012 sonrasında verecekleri geçici veya yıllık kurumlar vergisi beyannamesinde, % 25 sınırlaması olmaksızın yatırım indiriminden yararlanmaları mümkün hale gelmiştir.