Sirkü 1886 – Finansman şirketlerinin düzenleyeceği belgeler

12 Haziran 2024 tarih ve 32574 sayılı resmi gazetede yayımlanan 562 sıra nolu VUK Genel Tebliği ile, Finansman şirketlerinin düzenleyeceği belgeleri düzenleyen 435 sıra nolu genel tebliğde değişikliğe gidildi.

Söz konusu tebliğ ile

finansman şirketleri tanımı genişletilerek  1.7.2024 tarihinden geçerli olacak şekilde 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında Türkiye’de kurulu finansman şirketleri ve tasarruf finansman şirketlerine 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında faaliyet gösteren ödeme kuruluşları da finansman şirketleri kapsamına dahil edilmiştir.

Ayrıca Ödeme ve elektronik para kuruluşlarına ilişkin hükümleri 1/1/2025 tarihinde yürürlüğe girmek üzere,

değişiklik yapıldı.

Buna göre,

6361 sayılı Kanun kapsamındaki finansman ve tasarruf finansman şirketleri ile 6493 sayılı Kanun kapsamındaki ödeme ve elektronik para kuruluşları; Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi’ne tâbi işlemleri için dekont, BSMV’ye tabi olan işlemleri dışında kalan KDV’ye tâbi teslim ve hizmetleri için fatura düzenlemek zorunda.

Ödeme ve elektronik para kuruluşları ise, faaliyetlerine göre bir, üç, altı ay veya bir yıl gibi belirli hesap devreleri itibariyle, devre sonlarında düzenlenen hesap bildirim cetveli (ekstre) ile bildirilmesi mutad olan BSMV’ye tabi işlemleri için dekont yerine aynı bilgileri taşımak şartı ile hesap bildirim cetveli (ekstre) düzenleyebilecekler.

Tasarruf finansman şirketlerine ilişkin hükümler 1.7.2024 tarihinden itibaren, ödeme ve elektronik para kuruluşlarına ilişkin hükümleri 1/1/2025 tarihinde, yürürlüğe girecek.

—————————————–

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.