Sirkü 1786 – e-belgelerde karekod bulundurma zorunluluğu

GİB tarafından 19.10.2019 Tarih ve 30923 sayılı resmi gazetede yayımlanan 509 sıra nolu VUK genel tebliğinde VUK nu uyarınca düzenlenmesi zorunlu olan

e-fatura,

e-arşiv fatura,

e-irsaliye,

e-serbest meslek makbuzu,

e- Müstahsil makbuzu,

e-sigorta komisyon gider belgesi,

e-döviz Alım-Satım belgesi,

e- Adisyon,

ların elektronik ortamda düzenlenmesi ile ilgili olarak önceki tebliğlerde yer alan düzenlemeler tek tebliğ haline getirilmiştir.

Anılan tebliğde elektronik belgelerde bulunması gereken zorunlu bilgiler sıralanmıştır. Bu zorunlu bilgilerden biride karekod veya barkod dur.

Aynı tebliğde bu uygulamanın GİB tarafından ebelge.gib.gov.tr adresinden yapılan duyuruda belirtilecek tarihten itibaren bulundurma zorunluğunun olduğu da açıklanmıştır.

Konuya ilişkin olarak GİB tarafından 17 Şubat 2023 tarihinde

“e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu, e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi, e-Döviz ve Kıymetli Maden Alım Satım Belgesi ve e-Adisyon uygulamalarında düzenlenen belgelerde “Karekod” bulunmasına ilişkin açıklamaları içeren Karekod Standardı Kılavuzu yayınlanmıştır.

Bu kapsamda, bahse konu Kılavuzda esasları belirlenen “Karekod”un 1/9/2023 tarihinden itibaren düzenlenecek elektronik belgelerde zorunlu olarak bulunması uygun görülmüştür.”

Duyurusu yapılmıştır.

Bu nedenle,

Özel entegratörler ile bilgi işlem sistemleri entegrasyonu yapan mükelleflerin söz konusu tarihe kadar sistemlerinde gerekli geliştirmeleri yapmaları gerektiği unutulmamalıdır.

———————————-

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.