Sirkü 1787 – Tecil yetkisi

GİB tarafından yayınlanan 17 Ağustos 2023 tarih ve 2023/5 sayılı tahsilat iç genelgesi ile;

 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında Vergi Dairesi Başkanları, Defterdarlar ve Vergi Dairesi Müdürlerine tanınan tecil ve taksitlendirme yetkisi;

– Büyük Mükellefler, Ankara, İstanbul ve İzmir Vergi Dairesi Başkanlıkları için 5.000.000 TL

– Diğer Vergi Dairesi Başkanlıkları için, 3.000.000 TL

– Defterdarlıklar için, 2.000.000 TL

– Bağımsız vergi daireleri için, 600.000 TL

– Bağlı Vergi Daireleri için, 150.000 TL

Olarak belirlendi.

Bağımsız vergi daireleri için belirlenen tecil yetkisi tutarı Ankara, İstanbul ve İzmir vergi dairesi başkanlıklarına bağlı vergi daireleri için 1.500.000 TL, Diğer Vergi Dairesi başkanlıklarına bağlı vergi daireleri için 1.200.000 TL olarak uygulanacaktır.

Vergi Dairesi Başkanları, Defterdarlar ve Vergi Dairesi Müdürleri sınırlarını açıkça belirtmek şartıyla, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamındaki tecil yetkilerinin bir kısmını astlarına devredebilecektir.

Belirlenen tutarları aşan tecil talepleri ilgisine göre Gelir İdaresi Başkanlığına intikal ettirilecek.

17.8.2023 tarihi itibarıyla sonuçlandırılmamış tecil talepleri, bu iç genelgede belirlenen limitler çerçevesinde yetkili kılınan makamlarca değerlendirilecektir.

Diğer taraftan, 2020/1 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesinin 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine dair tecil yetkilerinin düzenlendiği (A) bölümü yürürlükten kaldırılmıştır.

6183 sayılı kanunun 48/A maddesi kapsamında, vergiye uyumlu mükelleflerin vergi borçlarının tecil ve taksitlendirmesinde dikkate alınan yetki tutarlarında bir değişiklik yapılmamıştır.

Dolayısıyla Vergiye uyumlu mükelleflerin vergi dairesi başkanlıkları ve defterdarlıklar bünyesinde kurulan tecil komisyonlarına tanınan tecil ve taksitlendirme yetkileri;

– Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı için, 3.000.000 TL

– Ankara, İstanbul ve İzmir Vergi Dairesi Başkanlıkları için, 2.250.000 TL

– Adana, Antalya, Bursa, Kocaeli, Konya ve Mersin Vergi Dairesi Başkanlıkları 1.500.000 TL

– Diğer Vergi Dairesi Başkanlıkları için, 1.250.000 TL

– Defterdarlıklar için 600.000 TL

Olarak aynı kaldı.

————————–

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.