KDV de asgari iade tutarı, Dolmuşlarda Hasılat esaslı vergilendirme

28 Ocak 2023 Sirkü 1732

28 Ocak 2023tarih ve 32087 sayılı resmi gazetede yayımlanan 6775 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile;

Mükelleflerin iade hakkı doğuran işlemlerine ilişkin olarak KDV iadesi talebinde bulunabilecekleri asgari tutar 2.000 TL olarak belirlendi.

Mükellefler 1 Şubat 2023 tarihinden itibaren 2.000 TL ve üzerinde olmayan iade alacaklarını talep edemeyecekler.

Aynı kararla,

KDV 38 inci maddesi kapsamındaki Hasılat esaslı Vergilendirme usulüne 1 Şubat 2023 tarihinden itibaren

Şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan ve bu faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatların tamamı elektronik ücret toplama sistemi aracılığıyla elde eden dolmuş işletmelerinin (Belediyeler ile doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin %51 veya daha fazlası belediyelere ait şirketler hariç) münhasıran il sınırları içinde yapmış oldukları toplu taşıma faaliyeti de dahil edilerek Hasılatlarına uygulanacak vergi oranı %1,5 olarak belirlendi.

——–

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.