FATCA yürürlük tarihi (Yabancı Hesaplar Vergi Mevzuatına Uyum Yasası)

24 Eylül 2022 Sirkü 1684

14 Eylül 2022 Tarihli ve 31953 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6032 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile,

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Genişletilmiş Bilgi Değişimi Yoluyla Uluslararası Vergi Uyumunun Artırılması Anlaşması” ve eki “Mutabakat Zaptı”nın yürürlük tarihi 14 Haziran 2021 olarak tespit edildi.

Aynı resmi Gazete’de yayımlanan 6033 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile de,

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Yetkili Makamı arasında Ülke bazlı raporların değişimine ilişkin anlaşmanın yürürlük tarihinin, 1 Ocak 2019 ve sonrasında başlayan hesap dönemlerine uygulanmak üzere 24 Kasım 2021 olarak tespit edildi.

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act – Yabancı Hesaplar Vergi Mevzuatına Uyum Yasası) ABD vatandaşlarının veya bu kişilerin hissedar oldukları şirketlerin yurtdışı finansal varlıklarını kayıt altına almak amacıyla ABD dışındaki yabancı finansal kuruluşların bu durumu ABD Gelir idaresine raporlama zorunluğu getiren 2010 yılında ABD tarafından çıkarılan bir kanun.

Kanunla bu yükümlülüğe uymayan yabancı finansal kuruluşlar “FATCA uyumsuz” olarak sınıflandırılmakta ve bu kuruluşların ABD kaynaklı gelirleri üzerinden %30 oranında tevkifat yapılması öngörülmektedir.

————————-

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.