Kâr Payı Avansı Dağıtımı

19 Ocak 2022     Sİrkü 1615

18.01.2022 tarihli ve 31723(Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ ile Kar payı avans dağıtımı hakkında tebliğin 5/2 inci maddesinde aşağıdaki şekilde ibare değişikliği yapıldı.

5/2 “Sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan şirketler, kesinleşmemiş hesap dönemi sonu finansal tablolarda yer alan kâr üzerinden, ilgili hesap döneminin bitiminden itibaren (Değişik ibare:RG-18/1/2022-31723 Mükerrer) iki ay içinde yapılacak genel kurullarında alınacak karara göre kâr payı avansı dağıtabilirler. Bu durumda ödenecek kâr payı avansı, hesap dönemi sonu kârından 7 inci madde gereği indirimler yapılmak suretiyle hesaplanan tutarın yüzde doksanını geçemez.”

Bu değişiklik ile,

Bilindiği üzere, Sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan şirketler, kesinleşmemiş hesap dönemi sonu finansal tablolarda yer alan kâr üzerinden, ilgili hesap döneminin bitiminden itibaren değişmeden önce bir ay içinde yapılacak genel kurullarında alınacak karara göre kâr payı avansı dağıtabilmektelerdi. Yeni düzenleme ile Kâr payı avansı dağıtabilmek için ilgili hesap döneminden itibaren uygulanan genel kurul süresi bir aydan iki aya çıkarılmış oldu.

——————-

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.