Yeni Ekonomik Reform Paketindeki Bazı Vergi ve Teşvik Düzenlemeleri

16 Mart 2021     Sirkü 1524

Ekonomik Reform Paketi Maliye Bakanlığınca kamuoyu ile paylaşıldı.

Yeni Ekonomik paket ile yapılması öngörülen  vergi ve teşvik düzenlemelerinin bazıları aşağıda kısaca özetlendi.

– Basit usulde vergilendirilen berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, kaportacı, lastikçi, tornacı, çay ocağı işleticisi, terzi, tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnaf gelir vergisinden muaf tutulacak, dolayısıyla beyan yükümlülükleri kalkacak.

– VUK da gönüllük uyumuna uygun şekilde revize edilecek

– E-defter ve e- belge yaygınlaştırılacak

– 7/24 hizmet veren “Türkiye Dijital Vergi Dairesi” hayata geçirilecektir. Ayrıca “Dijital Vergi Asistanı” sistemi oluşturulacaktır. Dijital Vergi Denetimi Sistemi geliştirilecek.

– Uluslararası Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları revize edilecek.

– Transfer fiyatlandırmasına ilişkin Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları yaygınlaştırılacaktır.

– Kamu borçlarının tek bir idare tarafından tahsil edilmesi sağlanacaktır.

– Şirketlerin sermaye yapısını güçlendirici ve özkaynakla finansmanı teşvik edici düzenlemeler yapılacaktır.

– Şirketlerin halka arz süreçlerinin kolaylaştırılması ve teşvik edilmesi yönünde düzenlemeler yapılacaktır

– Mikro ve küçük ölçekli firmalardan likidite sıkıntısı çekenlere yönelik istihdama kattıkları her bir ilave kişi için KGF kefaletiyle  2 yıl vadeli ilk 6 ayı geri ödemesiz 100-500 bin TL’lik krediye erişim imkanı sağlanacaktır.

– İstihdam taahhüdünü yerine getiren firmanın, istihdama kattığı her 1 kişi için 12 ay boyunca ödediği sosyal sigorta ve işsizlik  sigortası primleri, firmaya katkı olarak kredi faiz bakiyesinden  düşülecektir.  Böylece ilave istihdam oluşturan firmalar, düşük finansman maliyetiyle kredi kullanma imkanına kavuşacaktır.

– İlave İstihdama Finansman Desteği.

– Uzaktan çalışma mevzuatı, revize edilecek.

– Kısmi süreli çalışanlara yönelik kanuni düzenleme yapılacaktır.

– Mevcut teşvik sistemi revize edilecek sadeleştirilecek.

– Yeni teşvik sisteminde; yenilikçi ve katma değerli üretime yönelen, öz sermaye ağırlıklı gerçekleştirilen, küresel değer zincirinin bir parçası olmaya aday ve bölgesel kümelenme öncelikleriyle uyumlu yatırımlara münhasıran destek sağlanacaktır.

– Nakit teşvik uygulamalarına proje bazlı teşvik sistemi ile başlanılacaktır.

– Büyük yatırımlarda, kısmi tamamlamayla birlikte hak kazanılan yatırıma katkı tutarına yeniden değerleme yapma imkanı getirilecektir.

– Yeni yatırımlara yönelik teşvik programlarında, hak edilen yatırıma katkı tutarının kurumlar vergisi haricindeki diğer vergi ödemelerinden de belirli oranlarda indirilebilmesine imkan sağlanacaktır.

– Yatırım teşviklerinde uygulanan SGK prim desteği süreleri, genç ve kadınların istihdam edilmesi durumunda ilave süreler verilerek uygulanacaktır.

– AB Genel Veri Koruması Tüzüğü (GDPR)’nün yurtdışına veri aktarılmasına yönelik hükümleri esas alınarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda gerekli değişiklikler yapılacaktır.

———————–

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.