İhracat Genelgesinde yapılan değişiklikler

2 Mart 2021     Sirkü 1517

İhracat genelgesinde yapılan değişiklikler aşağıda özetlenmiştir.

1) Hazine ve Maliye Bakanlığının 09.02.2021 tarih 51410 sayılı yazısı ile Genelgenin “İhracat bedelinin tahsili ve kabulü” başlıklı 8 inci maddesinin 7 inci fıkrasında değişiklik yapılarak maddeye

Diğer taraftan, ihracatçı tarafından, DAB düzenlenmesinin talep edilmesi halinde yukarıda belirtilen şartlar yanında ihracatçının hesabına yurt içindeki başka bir hesaptan söz konusu tutar kadar dövizin veya Türk lirasının tekrar transfer edilmesi kaydıyla DAB düzenlenmesi mümkündür”

Hükmü eklenmiştir.

Bu hükme göre, ihracatçı tarafından, DAB düzenlenmesinin talep edilmesi halinde, bu fıkradaki şartların yanında, ihracatçının hesabına yurt içindeki başka bir hesaptan söz konusu tutar kadar dövizin veya Türk lirasının tekrar transfer edilmesi kaydıyla DAB düzenlenmesi mümkündür.

2) Hazine ve Maliye Bakanlığının 09.02.2021 tarih 51410 sayılı yazısı ile Genelgenin “Efektif olarak getirilen ihracat bedelleri” başlıklı 12 inci maddesinin 4’üncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Böylece, ihracatçının hesabına transfer edilen ihracat bedelinin, bankadan efektif olarak alınması halinde bu efektifin başka bir banka tarafından ihracat bedeli olarak kabulü ile ihracatçının hesabına transfer edilen ihracat bedelinin, bankadan efektif olarak alınması halinde bu efektifin daha sonra aynı banka tarafından ihracat bedeli olarak kabulüne ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır.

3) Hazine ve Maliye Bakanlığının 18.02.2021 tarih ve 114265 sayılı yazısı ile Genelgenin “İndirim ve mahsup işlemleri” başlıklı 21 inci maddesinin 3’üncü fıkrası aşağıdaki.

“İhracat bedelinin mahsuben ödemede kullanılabilmesi için mahsup talebinin bedel getirme süreleri içinde veya bu Genelgenin 29 uncu maddesi uyarınca gönderilen ihtarname süresi içerisinde yapılması gerekir.”

Şeklinde değiştirilmiştir.

Böylece

Vergi Dairesi Başkanlıkları veya Vergi Dairesi Müdürlüklerince ihracat hesabının kapatılması için ilgililere ihbardan itibaren 10 iş günü içinde 90 gün süreli ihtarname gönderdiğinde İhracatçılarca bu ihtar süresi içinde ihracat hesabının kapatılması veya mücbir sebep halinin ya da haklı durumun ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı veya Vergi Dairesi Müdürlüğüne belgelenmesi gerekir.

————————

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.