Yatırımlarda devlet yardımı  

17 Aralık 2020     Sirkü 1493

Yatırımlarda devlet yardımı hakkındaki 2012/3305 sayılı kararda değişiklik yapan 3307 sayılı karar 17 Aralık 2020 tarih ve 31337 sayılı resmi gazetede yayımlandı.

Söz konusu karar ile

20 Kasım 2020 tarihinden geçerli olmak üzere

– Asgari 50 milyon TL tutarındaki elektrik ve hidrojenle çalışan ulaşım araçları imalatını içeren sanayi tesisi yatırımları

ile

– AR-GE ve Çevre yatırımları

Öncelikli yatırım konuları arasına alınarak 5 bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanması sağlandı. Başka bir ifade ile KDV istisnası, Gümrük muafiyeti, Kurumlar vergisi indirimi, SP işveren payı desteği, Yatırım yeri tahsisi, faiz desteği, gibi desteklerden yararlanması sağlandı.

Ancak bu yatırımlara verilecek faiz desteği sabit yatırım tutarının %10 nu geçmemek kaydıyla 10 milyon lirasını geçemeyecek.

Ayrıca

– 3,4,5 ve 6 ıncı bölgelerde Yatırım taahhütlü avans kredilerine 5 puanlık faiz indirim desteği geldi.

– Yatırım teşvik belgeleri kapsamında, elemanları dizili baskılı devre kartı ( PCBA) üretiminden başlayan cep telefonu üretimine yönelik yatırımlar için , üretim kapasitesi ile uyumlu  olmak ve cep telefonu üretiminde kullanılmak üzere kaydıyla yarı demonte haldeki (SKD) aksam ve parçalar 13/08/2021 tarihine kadar gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın ithal edilebilecek.

————————————

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.