Transfer fiyatlandırması

4 Eylül 2020     Sirkü 1467

 

1 nolu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkındaki Genel Tebliğinde değişiklik yapan 4 nolu tebliğ 1 Eylül 2020 tarihli ve 31231 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Söz konusu tebliğ ile

2019 hesap dönemine ve 1/1/2019’dan sonra başlayan özel hesap dönemine münhasır olmak üzere ilk Ülke Bazlı Rapor için bildirim formunun verilmesi için en son tarih 30 Ekim 2020 olarak belirlendi.

Ülke bazlı raporlamaya ilişkin bildirim formunu 30 Ekim 2020 saat 23:59’a kadar 4 numaralı Transfer Fiyatlandırması Tebliği ekinde yer alan Ek-5’teki içeriğe ve İnternet Vergi Dairesinde yer alan açıklamalara uygun şekilde doldurarak İnternet Vergi Dairesi üzerinden elektronik ortamda verilecektir.

Tebliğde Yapılan değişikliklerle, 1 seri no.lu Tebliğin, ilişkili kişi ve belgelendirmeye ilişkin bölümleri yeniden düzenlenerek ayrıntılı açıklamalar yapılmış olup ayrıca transfer fiyatlandırmasına ilişkin yöntemler ve peşin fiyatlandırma anlaşmasına ilişkin sürelerin yer aldığı bölümleri, 6728 sayılı Kanuna uygun olarak, yeniden düzenlenmiştir.

Söz konusu genel tebliğe  ulaşabilirsiniz.

—————–

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.