KDV ve ÖTV de değişiklik

30 Ağustos 2020     Sirkü 1464

30 Ağustos 2020 tarih ve 31229 sayılı resmî gazetede yayımlanan 2913 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile;

Özel eğitim Hakkında Kanun hükmünde kararname kapsamında 1 Eylül 2020 işe 30 Haziran 2021 tarihleri arasında (Bu tarihler dahil) verilen eğitim ve öğretim hizmetlerinde KDV oranı %1 olarak belirlendi.

Ayrıca

Aynı resmi gazetede yayımlanan 2912 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P numaralı mallardan Diğerleri satırında yer alan bazı malların ÖTV matrahları ve oranları aşağıdaki tabloda olduğu şekilde değiştirildi.

(Değişmeden önceki hali)

1.7.2019 tarihinden beri yürürlükte olan

30.8.2020 tarihinde yürürlüğe giren
Diğerleri Diğerleri
Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyenler Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyenler
– Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL’yi aşmayanlar 45 Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşmayanlar 45
– Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL’yi aşıp, 120.000 TL’yi aşmayanlar 50 Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşıp, 130.000 TL’yi aşmayanlar 50
– Diğerleri 60 – Diğerleri 80
Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçen fakat 2000 cm³’ü geçmeyenler Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçen fakat 2000 cm³’ü geçmeyenler
 Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm³’ü geçmeyenler  Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm³’ü geçmeyenler
– Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşmayanlar 45 – Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşmayanlar 45
– Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşıp, 135.000 TL’yi aşmayanlar 50 – Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşıp, 135.000 TL’yi aşmayanlar 50
– Diğerleri 60 – Diğerleri 80
 Diğerler Diğerleri
– Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar 100 Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar 130
– Diğerleri 110 – Diğerleri 150
– Motor silindir hacmi 2000 cm³’ü geçenler – Motor silindir hacmi 2000 cm³’ü geçenler
 Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kW’ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm³’ü geçmeyenler  Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kW’ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm³’ü geçmeyenler
– Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar 100 Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar 130
– Diğerleri 110 – Diğerleri 150
– Diğerleri 160 – Diğerleri 220

—————————–

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.