Korona virüs nedeniyle KDV Tevkifatında mücbir sebep

31 Mart 2020     Sirkü 1430

Bilindiği üzere VUK 518 sıra nolu tebliğ gereği ,

1- 1.4.2020 – 30.6.2020 tarihleri arasında mücbir sebepli sayılanlar

a)Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükelleflerin,

b) Koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla; alışveriş merkezleri dahil perakende, sağlık hizmetleri, mobilya imalatı, demir çelik ve metal sanayii, madencilik ve taş ocakçılığı, bina inşaat hizmetleri, endüstriyel mutfak imalatı, otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı, araç kiralama, depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım, sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler, matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri, tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri, lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri, tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti ile halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulunan mükelleflerin,

c) Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler,

için

korona virüsü nedeniyle 1.4.2020 – 30.6.2020 tarihleri arasında mücbir sebep halinin mevcut olduğu kabul ve ilan edilmiş aynı tebliğ ile Mart, Nisan, Mayıs dönemlerine ait KDV, Muhtasar beyanname verme ve ödeme süreleri ile Form Ba-Bs ve e defter berat süreleri uzatılmıştır.

2- 22.3.2020 tarihinden itibaren mücbir sebepli sayılanlar

İçişleri Bakanlığınca ilan edilen sokağa çıkma yasağı 22.3.2020 tarihinde başlayan

65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler,

ve

22/3/2020 tarih itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname/bildirimleri 65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren SMMM ve YMM’ler (meslek mensupları) tarafından verilen mükellefler.

için 22.3.2020 tarihinde mücbir sebep hali ilan edilmiştir. (Bunların mücbir sebep halinin kalkma tarihinin içişleri Bakanlığınca belirleneceği tabidir.)

Buna paralel olarak KDV Genel uygulama tebliği I/C-2.1.3.1 bölümü son paragrafı gereği,

1 inci bentte sayılan mükellefler için Mücbir sebebin başladığı tarihten (1.4.2020) sona erdiği (30.6.2020) tarihe kadar geçen sürede,

2 inci bentte sayılan mükellefler için 22.3.2020 tarihinden mücbir sebebin sona erdiği tarihe kadar

mücbir sebepten yararlanan mükelleflerin vergi ödevleri ertelendiğinden bu kapsamda beyanname verme yükümlülükleri ileri tarihe ertelenen mükelleflerin, mücbir sebep halinde bulunduğu süre içerisinde (1.4.2020 – 30.6.2020 tarihleri arasında) kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulanmayacaktır.

Başka bir anlatımla;

Yukarıda birinci bentte belirlenen sektörde faaliyette bulunan mükellefler İnternet Vergi Dairesinden kendilerinin mücbir sebep kapsamında olup olmadığını kontrol ederek mücbir sebep kapsamına girenler 1 Nisan 2020 ile 30 Haziran 2020 tarihleri arasındaki

İkinci bent kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunanlar ise 22.3.2020 tarihinden mücbir sebebin kalktığı tarihe kadar,

-Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri

-Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler

-Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri

-Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri

-İşgücü Temin Hizmetleri

-Yapı Denetim Hizmetleri

-Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri

-Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma / Götürme Hizmetleri

-Spor Kulüplerinin Yayın, Reklâm ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri

-Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri

-Servis Taşımacılığı Hizmeti

-Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri

-5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlara ifa edilen ve yukarıda belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifaları

-Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin İşletme Döneminde Sunulan Hizmetler

-Külçe Metal Teslimleri

-Bakır, Çinko, Alüminyum ve Kurşun Ürünlerinin Teslimi

-Hurda ve Atık Teslimi

-Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kâğıt, Cam Hurda ve Atıklarından Elde Edilen Hammadde Teslimi

-Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı ile Ham Post ve Deri Teslimleri

-Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi

ne ait

Hizmet ve mal alışlarında KDV tevkifatı yapmayacaklardır.

Mücbir sebep kapsamına girmeyen mükelleflerin tevkifat yapacağı unutulmamalıdır.

————————————–

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.